Normisjon - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Normisjon

VOKSNE
Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over
70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon. Internasjonalt driver de arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer som driver menighetsbygging. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker. I tillegg driver Normisjon bistandsarbeid i samarbeid med NORAD. Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner.

Normisjon på Sørumsand driver aktivitet for barn, unge og voksne. Aktivtetene for barn og unge forgår i Acta's programmer; Soul Children
Storfamiliesamlinger arrangerers ca. en gang pr.måned.

Leder er Anne Søbye Tlf: 47805611, E-post: annesoby@online.no

For utvidet kontakt- og aktivitetsliste , se her
Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet