Søndagsskole - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Søndagsskole

BARN & UNGE
Søndagsskolen i Sørum
Kontaktperson: Solvår Norbakken tlf: 93402161 solvar@norbakken.no

SØNDAGER PÅ SØRUMSAND MISJONSHUS
KL.11.00-12.15.
Barna kan eventuelt komme fra kl. 10.30, slik at foreldrene kan nå gudstjenesten
Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet