Menighetspleien - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Menighetspleien

VOKSNE
Menighetspleien i Sørum
Velkommen til hyggetreff hver 4.onsdag i mnd. kl.11:30

Program for samlingene:
Andakt - sang/musikk - åresalg - bevertning
se kalenderen for datoer eller link til

Menighetspleien avdeling Sørumsand
Kontaktperson:
Ole Gunnar Hagen    tlf.: 995 59 647
Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet