NMS - Misjonsringen - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

NMS - Misjonsringen

VOKSNE
Misjonsringen er tilsluttet Det Norske Misjonsselskap og er et felleskap som som oftest holder sine møter på misjonshuset.
Som de andre orgenisasjonene er møtefrekvensen ca. en gang pr. måned.
Leder er Tove Fagermoen. Telefon: 900 45 576  
emailadresse: tofagerm@online.no
For møtedatoer se Møtekalenderen.
Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet