Normisjon - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Normisjon

VOKSNE
Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over
70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon. Internasjonalt driver de arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer som driver menighetsbygging. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker. I tillegg driver Normisjon bistandsarbeid i samarbeid med NORAD. Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner.

Normisjon på Sørumsand har aktivitet voksne.
Storfamiliesamlinger og temamøter arrangerers ca. en gang pr.måned.

Leder er Anne Søbye Tlf: 47805611, E-post: annesoby@online.no

For utvidet kontakt- og aktivitetsliste , se her
Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet